Doğuş Üniversitesi Dergisi

Doğuş Üniversitesi Dergisi (e-ISSN 1308-6979), Doğuş Üniversitesi'nin bir yayın organıdır. Dergide çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2000 yılında yayın hayatına girmiş uluslararası hakemli bir dergidir ve yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanır. Derginin Ocak 2013 (cilt 14, sayı 1) sayısından itibaren basılı (ISSN 1302-6739) sürümü durdurulmuştur. Dergi "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "EBSCOhost Academic Search Complete", "EconLit ", "TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı", "DOAJ (Directory of Open Access Journals)" ve "ASOS (Sosyal Bilimler İndeksi)" indeks ve veri tabanlarında indekslenmektedir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları süresiz olarak Doğuş Üniversitesi Dergisi’ne aittir.


Cilt 14, Sayı 2 (2013): Temmuz

İçindekiler

Kapak, Kurullar ve Bibliyografik Bilgi

Kapak PDF
 
Kurullar ve Bibliyografik Bilgi PDF
 

Makaleler

Türkiye’de e-Devlet Sistemine Farklı Bir Bakış: e-Devlet ve Tasarruf İlişkisi PDF
Emre AKCAGÜNDÜZ 127-140
Kötekli, Akçaova Arakat Fiyatları ve Yatırım Kararı PDF
Cem Mehmet BAYDUR, Ahmet BÜYÜKDUMAN 141-152
Istanbul Stock Market’s Reaction To Terrorist Attacks = İstanbul Borsasının Terörist Saldırılara Reaksiyonu PDF (English)
Nikos CHRISTOFIS, Christos KOLLIAS, Stefanos PAPADAMOU, Apostolos STAGIANNIS 153-164
Effects of Free Float Ratios on Stock Prices: An Application on ISE = Fiili Dolaşım Paylarının Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri: IMKB’de Bir Uygulama PDF (English)
Muhammed Mustafa Tuncer ÇALIŞKAN, Semih KERESTECİOĞLU 165-174
Kümeleme Analizi ile Sağlık Göstergelerine Göre Türkiye’deki İllerin Sınıflandırılması PDF
Şenol ÇELİK 175-194
Coğrafi Komşuluğun ve Kültürel Yakınlığın Oy Verme Davranışına Etkisi: Eurovizyon Şarkı Yarışması PDF
Bülent DOĞRU 195-212
Financial Stress Index for Turkey = Türkiye Finansal Stres Endeksi PDF
Aykut EKİNCİ 213-229
A Multi Foci Closed Curve: Cassini Oval, its Properties and Applications = Çok Merkezli Kapalı Bir Eğri: Cassini Ovali, Özellikleri ve Uygulamaları PDF (English)
Mümtaz KARATAŞ 231-248
2008 Küresel Ekonomik Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkileri PDF
Lütfiye ÖZDEMİR 249-265
Interactions Among Populations and Effects on Founding Rates: the Case of Financial Intermediary Institutions in Turkey: 1986-2005 / Popülasyonlar Arası Etkileşimler ve Kurulma Oranlarına Olan Etkileri: Türkiye’deki Aracı Kurumlar Örneği: 1986-2005 PDF (English)
Hakkı Okan YELOĞLU, Abdulkadir VAROĞLU 267-281

İndeks

2013 Yılı Yazar ve Makale İndeksi PDF
  283-284


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İletişim:
Sönmez ÇELİK
Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL

Tel: 444 79 97 / 1402
Faks: (0216) 544 55 32
E-posta: journal@dogus.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------