Doğuş Üniversitesi Dergisi

Doğuş Üniversitesi Dergisi (e-ISSN 1308-6979), Doğuş Üniversitesi'nin bir yayın organıdır. Dergide çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2000 yılında yayın hayatına girmiş uluslararası hakemli bir dergidir ve yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanır. Derginin Ocak 2013 (cilt 14, sayı 1) sayısından itibaren basılı (ISSN 1302-6739) sürümü durdurulmuştur. Dergi "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "EBSCOhost Academic Search Complete", "EconLit ", "TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı", "DOAJ (Directory of Open Access Journals)" ve "ASOS (Sosyal Bilimler İndeksi)" indeks ve veri tabanlarında indekslenmektedir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları süresiz olarak Doğuş Üniversitesi Dergisi’ne aittir.


Cilt 15, Sayı 1 (2014): Ocak

İçindekiler

Kapak, Kurullar ve Bibliyografik Bilgi

Kapak PDF
 
Kurullar ve Bibliyografik Bilgi PDF
 

Makaleler

Hisse Senedi Piyasasında Piyasa Yapıcılığı Sistemi ve Borsa İstanbul Uygulaması PDF
Bülent DOĞRU, Bilgehan NACAKÇI 1-13
Is FDI Beneficial for Development in any Case: an Empirical Comparison between Greenfield and Brownfield Investments PDF (English)
Ayça Sarıalioğlu HAYALI 15-30
Türkiye’deki İşletme Programlarında Uluslararası Pazarlama Dersi: Sorunlar ve Öneriler PDF
Mehmet İsmail YAĞCI, Ceren ÖZKAN 31-43
Feldstein-Horioka Puzzle in Turkey PDF (English)
Gülten DURSUN, Tezcan ABASIZ 45-63
Açımlayıcı Faktör Analizi ve Üniversite Yemekhanesinde Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Etkili Olan Boyutların Belirlenmesi Üzerine bir Uygulama PDF
Algın OKURSOY, Aykut Hamit TURAN 65-78
Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisi: Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma PDF
Ayşehan ÇAKICI, Seçkin DOĞAN 79-89
Çevrimiçi Hazır Giyim Ürünleri Tüketiminde Müşteri Tatmini: Doğu Karadeniz Örneği PDF
Ahmet Mutlu AKYUZ 91-108
Politik Riskin Firma Değeri İle İlişkisi: İMKB’ye Kayıtlı Firmalar Üzerinde bir Uygulama PDF
Alper Veli ÇAM 109-122
Antik Yunan Dönemi Karşılaştırmalı Siyaset Biliminde Siyasal Sistem Sınıflandırmalarına Genel bir Bakış PDF
Nihat YILMAZ 123-138


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

İletişim:
Sönmez ÇELİK
Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL

Tel: 444 79 97 / 1402
Faks: (0216) 544 55 32
E-posta: journal@dogus.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------