Kişiler ve Kurullar

Yayın Kurulu Başkanı

Editörler

 1. Prof. Dr. Selahattin SARI, Beykent Üniversitesi
 2. Prof. Dr. Ali HEPŞEN, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Finans ABD, Türkiye
 3. Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ, İstanbul Ticaret Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU, Piri Reis Üniversitesi, İİBF, Ekonomi ve Finans Bölümü, Türkiye
 5. Prof. Dr. Levent ÇİNKO, Marmara Üniversitesi
 6. Doç. Dr. Abdulkadir TUNA, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü, Türkiye
 7. Doç. Dr. Muhterem Şebnem ENSARİ, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Türkiye
 8. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMANLI, Doğuş Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Atiye Filiz SUSAR, Doğuş Üniversitesi
 2. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Nuri Gökhan Torlak, Doğuş Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
 5. Prof. Dr. Richard A. AJAYI, Central Florida University
 6. Prof. Dr. Alpay FİLİZTEKİN, Sabancı Üniversitesi
 7. Prof. Dr. Jamaluddin HUSAIN, Purdue University
 8. Prof. Dr. Calumet Gürhan KÖK, Koç Üniversitesi
 9. Prof. Dr. Mesut KUMRU, Doğuş Üniversitesi
 10. Prof. Dr. Özlem TAŞSEVEN, Doğuş Üniversitesi
 11. Prof. Dr. Benan Zeki ORBAY, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 12. Prof. Dr. Nüket SARACEL, Doğuş Üniversitesi
 13. Prof. Dr. Barış ÇOBAN, Doğuş Üniversitesi
 14. Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ, Doğuş Üniversitesi
 15. Prof. Dr. Yonca GÜROL, Yıldız Teknik Üniversitesi
 16. Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF, Giresun Üniversitesi
 17. Prof. Dr. Deniz PARLAK, Doğuş Üniversitesi İİBF, İşletme, Türkiye