Kişiler ve Kurullar

Yayın Kurulu Başkanı

 1. Prof. Dr. Cevat GERNİ, Doğuş Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Türkiye

Editörler

 1. Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN, Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Strateji Bilimi, Türkiye
 2. Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
 3. Prof. Dr. Recep KÖK, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye
 4. Prof. Dr. Selahattin SARI, Beykent Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye

Yardımcı Editörler

 1. Doç. Dr. İpek Gürsel Tapkı, Doğuş Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye
 2. Yrd. Doç. Dr. Suna GÖNÜLTAŞ, Doğuş Üniversitesi, İİBF, Ekonomi ve Finans Bölümü, Türkiye
 3. Arş. Gör. Fulya Özaksoy, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Türkiye
 4. Arş. Gör. Irmak AKSOY, Doğuş Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Yayın Kurulu

 1. Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN, Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Strateji Bilimi, Türkiye
 2. Doç. Dr. Çağrı BULUT, Yaşar Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
 3. Prof. Dr. Cevat GERNİ, Doğuş Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Türkiye
 4. Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye
 5. Prof. Dr. Recep KÖK, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye

Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 2. Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 3. Prof. Dr. Richard A. AJAYI, Central Florida Üniversitesi, ABD
 4. Prof. Dr. Alpay Filiztekin, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye
 5. Prof. Dr. Jamaluddin HUSAIN, Purdue University Calumet, ABD
 6. Prof. Dr. Gürhan KÖK, Koç Üniversitesi, İİBF, Bilişim Sistemleri ve Operasyon Yönetimi, Türkiye
 7. Prof. Dr. Mesut KUMRU, Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
 8. Prof. Dr. Ertan OKTAY, Doğuş Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü
 9. Prof. Dr. Benan Zeki ORBAY, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 10. Prof. Dr. Nüket SARACEL, Doğuş Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye
 11. Prof. Dr. Halil SEYİDOĞLU, Doğuş Üniversitesi, İİBF, Ekonomi ve Finans Bölümü, Türkiye
 12. Prof. Dr. Ramazan TAŞDURMAZ, Doğuş Üniversitesi, İİBF, Ekonomi ve Finans Bölümü, Türkiye
 13. Prof. Dr. Gönül YENERSOY, Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Türkiye
 14. Dr. Genç Osman YARAŞLI, T.C. Maliye Bakanlığı
 15. Dr. Selçuk ÖZGEDİZ, The World Bank, ABD