Dergi Geçmişi

Doğuş Üniversitesi Dergisi 2000 yılında yayın hayatına girmiş hakemli bir dergidir. Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Zeyyat HATİBOĞLU'nun önerisi üzerine Doğuş Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY’un döneminde çalışmaları başlatılan dergi, Prof. Dr. A. Talha DİNİBÜTÜN’ün rektörlüğü döneminde yayınlanmaya başlamıştır. Türkçe ve İngilizce dillerinde çeşitli konularda orijinal bilimsel makaleler ile Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak basılmaktadır.

İlk iki sayı Prof. Dr. A. Talha DİNİBÜTÜN’ün yayın kurulu başkanlığında yayımlanmıştır. 2001 yılından itibaren yayın kurulu başkanlığına Prof. Dr. Ferit KONAR atanmıştır. Sayın KONAR’ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılması üzerine yayın kurulu başkanlığına 14.01.2004 tarihinden itibaren Prof. Dr. İ. Cem GÖKNAR atanmış ve bu görevi 17.11.2014 tarihine kadar sürdürmüştür. Şu halde Yayın Kurulu Başkanlığını 17.11.2014 tarihinden itibaren Prof. Dr. Cevat GERNİ yürütmektedir.

Dergide Editör olarak görev alan kişiler ve görev süreleri aşağıda verilmiştir:
- Prof. Dr. Galip ALTINAY, Kasım 2007- .
- Prof. Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU, Kasım 2014- .
- Prof. Dr. Elif ÇEPNİ, Temmuz 2001-Kasım 2014.
- Prof. Dr. Serkant Ali ÇETİN, Ocak 2008-Kasım 2007.
- Prof. Dr. Nüket SARAÇEL, Kasım 2014- .
- Prof. Dr. Oktay VELIEV (Kasım 2014- )
- Doç. Dr. İskender HİKMET, Ocak 2000-Kasım 2007.
- Sönmez ÇELİK, Temmuz 2001-Kasım 2007.

Dergide Yazı İşleri Müdürü olarak görev alan kişiler ve görev süreleri aşağıda verilmiştir:
- Prof. Dr. Galip ALTINAY, Temmuz 2004-Kasım 2007.
- Sönmez ÇELİK, Kasım 2007- .

Dergide Danışma Kurulu Üyesi olarak görev alan kişiler ve görev süreleri aşağıda verilmiştir:
- Prof. Dr. Richard A. AJAYI (2011-)
- Prof. Dr. Selim AKYOKUŞ (2008-)
- Prof. Dr. Esat ÇELEBİ (2000-2002)
- Prof. Dr. A.Talha DİNİBÜTÜN (2010-)
- Prof. Dr. Dilek DOLTAŞ (2004-2006).
- Prof. Dr. Ali DÖNMEZ (2000-2009)
- Prof. Dr. Erol EREN (2002-2004)
- Prof. Dr. Tümay ERTEK (2000)
- Prof. Dr. Alptekin GÜNEL (2003-2009)
- Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY (2000-2011)
- Prof. Dr. Benan Zeki ORBAY (2010-)
- Prof. Dr. A. Kadir ÖZER (2008-2012)
- Prof. Dr. Mitat UYSAL (2007-)
- Prof. Dr. Oktay VELIEV (2010-2014)
- Prof. Dr. Gönül YENERSOY (2000-)
- Prof. Dr. Reza ZIARATI (2000-2005)
- Doç. Dr. Alpay FİLİZTEKİN (2011-)
- Doç. Dr. Erdoğan KOÇ (2008-2012)
- Yrd. Doç. Dr. Mert BİLGİN (2004-2007)
- Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEĞİRMENCİ (2000-2009)
- Yrd. Doç. Dr. Gülşen SAYIN (2000-2007)
- Dr. Selçuk ÖZGEDİZ (2011-)
- Gülsen KAHRAMAN (2000-)

Dergi’nin basılı kopyası için 2000 yılı Temmuz sayısında, elektronik kopyası için 2009 yılı Ocak sayısında uluslararası süreli yayın numarası (ISSN) alınmıştır.

Doğuş Üniversitesi Dergisi 2002 yılında http://www.dogus.edu.tr/dogustru/journal adresinde elektronik ortamda da yayımlanmaya başlayarak Türkiye’nin ilk elektronik dergileri arasında yer almış bulunmaktadır. 2004 yılında http://journal.dogus.edu.tr adresine taşınmıştır.

Yayın Kurulu'nun 09.08.2012 tarihli toplantısında almış olduğu karar gereğince, Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin Ocak 2013 (cilt 14, sayı 1) sayısından itibaren, bilgi teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak sadece elektronik ortamda yayımının sürdürülmesine karar verilmiştir.

Her sayısında çıtayı daha da yukarıya taşıyan Doğuş Üniversitesi Dergisi, ilk sayısı olan 2000 Ocak sayısından itibaren Türkiye Makaleler Bibliyografyası'nda taranmaya başlamıştır. 16.01.2004 tarihinde TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı’na kabul edilmiştir. 2007 yılında DOAJ (Directory of Open Access Journals) tarafından indekslenmeye başlanmıştır. 21.07.2008 tarihinde dünyanın önde gelen ekonomi indeksi EconLit’e kabul edilmiş ve Cilt 8, Sayı 1’den itibaren taranmaktadır. 03.09.2009 tarihinde EBSCOhost firması ile imzalanan sözleşme doğrultusunda 2010 yılı Ocak sayısından itibaren Academic Search Complete veritabanında indekslenmeye başlamış ve tam metin erişime açılmıştır. 11.05.2015 tarihinde Open Academic Journals Index'te taranmaya başlamıştır.