Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Doğuş Üniversitesi Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

 

Yazar Rehberi

Güncelleme tarihi: 10.01.2016

A) Makale Yazım Kuralları

Doğuş Üniversitesi Dergisi’nde yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilecek makaleler aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanır. Kurallara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 1. Doğuş Üniversitesi Dergisi’ne gönderilecek yazılar Türkçe veya İngilizce olabilir. Yazının uzunluğu 15 sayfayı geçmemelidir. Yazının elektronik kopyası Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Marj ayarları; üstten 5cm, alttan 4cm, sağ ve soldan 4.5cm olmalıdır.

 2. Başlık, makale hangi dilde ise önce o dilde büyük harflerle 12 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Makalenin diğer dildeki karşılığı ise, bir satır boşluk bırakılarak büyük harflerle, 10 punto, koyu ve italik olarak sayfaya ortalı olarak verilmelidir.

 3. Yazarın/yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum ve bölümü ile e-posta adresi üye kaydına ve yayın hakkı devir formuna yazılmalıdır. Dergide kör hakemlik uygulandığından makale üzerinde yazar/yazarlara ait bilgi verilmemelidir.

 4. Makale hangi dilde ise önce o dilde en çok 100 kelimelik bir “öz” ve altında diğer dilde en çok 100 kelimelik ikinci bir “öz” italik olarak verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, anahtar kelimeler (en çok 5 kelime) ile İngilizce özetin altında Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası verilmelidir.

 5. Metin içinde başlıklar Arap rakamıyla numaralandırılmalı (1., 1.1., 1.1.2. gibi) ve derinlik üçten fazla olmamalıdır. Birinci düzey başlıklar 12 punto ve koyu, ikinci düzey ve daha sonraki başlıklar 10 punto ve koyu olarak verilmelidir.

 6. Metin 10 punto ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Her paragraftan sonra bir satır boşluk bırakılmalı ve paragraflar sola yaslı olarak başlamalıdır. Başka kaynaklardan yapılan aktarmalar üç satırı geçmiyor ise tırnak içinde italik olarak, üç satırı geçiyor ise ayrı bir paragrafta sağdan ve soldan birer santim içeri çekilerek 9 punto ve italik olarak verilmelidir.

 7. Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde (Tablo 1. Tablo adı), şekillerin ise altında (Şekil 1. Şekil adı) yer almalıdır. Tablo ve şekiller dikey olarak (tam sayfa olan tablo ve şekiller yatay olarak yerleştirilebilir), denklemler sayfaya ortalı olarak verilmeli ve denklemlerin sıra numaraları parantez içinde olup sayfanın sağ tarafına yaslanmalıdır.

 8. Kaynaklara göndermeler, metin içi parantez yöntemi ile yapılmalıdır. Parantez içindeki sıra; yazar/yazarların soyadı, (yazarı olmayan kaynaklarda eser adının ilk üç kelimesi ve hemen izleyen üç nokta) kaynağın yılı, sayfa numarası/numaraları şeklinde olmalıdır (örneğin: Soyad, tarih: sayfa sayısı).

 9. Metin içinde, yukarıdaki gibi gönderme yapılan bütün kaynaklar, Referanslar listesinde APA biçine uygun olarak belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar bu listede yer almamalıdır. Kaynaklar alfabetik sırayla ve kaynakça yazım örneklerinde belirtildiği gibi APA biçimde yazılmalıdır. Makale ve kitap adları özel isim dışında küçük harflerle yazılmalıdır. Dergi adlarının ise ilk harfleri büyük olmalıdır. Kaynakça yazım biçimi için “kaynakça yazım örnekleri”ne bakılmalıdır. Karar verilemeyen durumlarda dergide yayımlanmış makaleler incelenmelidir.

 10. Makalelerin basıma girecek son şeklini yayım kurallarına uygun sunmak yazarlara aittir; makaleler uygun sunulana kadar yayımlanmaz.

B) Kaynakça Yazım Örnekleri: Türkçe Dilde Makaleler İçin

Dergi Makaleleri

Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Değirmenci, 2000: 68)]

 • Değirmenci, M. (2000). Hayallerimizi paylaşacağımız ortam: Organizasyon. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1(2), 63-75.

Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Tonta ve Ünal, 2005: 88)]

 • Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref­lected in document delivery requests. Journal of the American Society for In­formation Science & Technology, 56(1), 84-94.

Basılı dergi makalesi: 3-6 yazarlı
[
Metin içinde atıf: İlk atıf: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach, 1993: 1120); Takip eden atıf: (Kernis ve diğerleri, 1993: 1130)]

 • Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Basılı dergi makalesi: 6'dan fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Lakic ve diğerleri, 2012: 3)]

 • Lakic, B., Arık, M., Aune, S., Barth, K. L., Belov, A. S., Borghi, S. ...  Zioutas, K. (2012). Status and perspectives of the CAST experiment. Journal of Physics: Conference Series, 375(2), 1-4.  http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/375/1/022001

Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olan
[Metin içinde atıf: (Koç, 2002: 260)]

 • Koç, E. (2002). The impact of gender in marketing communications: The role of cognitive and affective cues. Journal of Marketing Communications, 8(4), 257-275. http://dx.doi.org/10.1080/13527260210145993

Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olmayan (internetten serbest erişim)
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Aygören, Yeşilyurt, Güloğlu, Küçükkaplan, 2015: 208) ; Takip eden atıf: (Aygören ve diğerleri, 2015: 208)]

 • Aygören, H., Yeşilyurt, M., Güloğlu, B. ve Küçükkaplan, İ. (2015). Türk bankacılık sektöründe hisse senedi performansı ve etkinlik arasındaki ilişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 203-215. Erişim adresi http://journal.dogus.edu.tr/ojs/index.php/duj/article/view/914

Elektronik dergi makalesi: Ön baskı
[Metin içinde atıf: (Koç ve Altınay, 2007)]

 • Koç, E. ve Altınay, G. (2007). An analysis of seasonality in monthly per person tourist spending in Turkish inbound tourism from a market segmentation perspective. Tourism Management. Elektronik ön baskı. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2006.01.003

Elektronik dergi makalesi: Kurumsal arşiv
[Metin içinde atıf: (Müslümov, in press)]

 • Müslümov, A. (baskıda). Merger announcements and market efficiency: Do markets predict synergetic gains from mergers properly?. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Erişim adresi http://hdl.handle.net/11376/1290

Yayımlanmak üzere dergiye sunulmuş makale
[Metin içinde atıf: Kurt ve Zehir, 2016)]

 • Kurt, A. ve Zehir, C. (2016). The relationship between cost leadership strategy, total quality management applications and financial performance. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Makale yayımlanmak üzere sunulmuştur.

Kitap ve eKitaplar

Kitap: Tek yazarlı
[Metin içinde atıf: (Gürsoy, 2009: 175)]

 • Gürsoy, C. T. (2007). Finansal yönetim ilkeleri. İstanbul: Doğuş Üniversitesi.

Kitap: İki yazarlı
[Metin içinde atıf: (Page ve Stritzke, 2015: 88)]

 • Page, A. C. ve Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: Foundations of science-informed practice (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Kitap: 3 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Ranzijn, McConnochie ve Nolan, 2009: 66); Takip eden atıf: (Ranzijn ve diğerleri, 2009: 66)]

 • Ranzijn, R., McConnochie, K. ve Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan.

Kitap: 4 ve daha fazla yazarlı  
[Metin içinde atıf: (Wolfe ve diğerleri, 2015: 120)]

 • Wolfe, J. M., Kluender, K. R., Dennis, L. M., Bartoshuk, L. M., Herz, R. S., Lederman, S. J. ve Merfeld, D. M. (2015). Sensation & perception (4th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Kitap: Farklı baskılar
[Metin içinde atıf: (Passer ve Smith, 2015: 77)]

 • Passer, M. W. ve Smith, R. E. (2015). Psychology: The science of mind and behaviour (2nd ed.). North Ryde, NSW: McGraw-Hill Education.

Kitap: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (The Australian Oxford dictionary, 1999: 50)]

 • The Australian Oxford dictionary (3rd ed.). (1999). Melbourne: Oxford University Press.

Kitap: Tek Editörlü
[Metin içinde atıf: (Hallinan, 2006: 36)]

 • Hallinan, M. T. (Ed.). (2006). Handbook of the sociology of education. New York: Springer.

Kitap: 2 veya daha fazla editörlü
[Metin içinde atıf: (Day ve Antonakis, 2012: 63)]

 • Day, D. V. ve Antonakis, J. (Ed.). (2012). The nature of leadership (2nd ed.). Los Angeles, CA: Sage.

Kitap: Yazarı kurum olan
[Metin içinde atıf: (Australian Bureau of Statistics, 2000: 92)]

 • Australian Bureau of Statistics. (2000). Population by age and sex, New South Wales, 30 June 2000 (ABS Cat. no. 3235.1). Canberra, Australian Capital Territory: Yazar.

Kitap: Edit edilen kitapta bölüm (ör. makale)
[Metin içinde atıf: (Groundwater-Smith, 2007: 135)]

 • Groundwater-Smith, S. (2007). As rain is to fields, so good teachers are to students. S. Knipe (Ed.), Middle years schooling: Reframing adolescence içinde (151-170. ss.). Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education Australia.

Kitap: Çeviri
[Metin içinde atıf: (Rowley, 1996: 150)]

 • Rowley, J. (1996). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orijinal yayın tarihi, 1992)

eKitap: Tüm kitap
[Metin içinde atıf: (Chisum, 2006: 77)]

 • Chisum, W. J. (2006). Crime reconstruction [Adobe Digital Editions]. Erişim adresi Ebook Library.

eKitap: Bir veri tabanından bölüm
[Metin içinde atıf: (Mitchell, 1913: 88)]

 • Mitchell, H. W. (1913). Alcoholism and the alcoholic psychoses. W. A. White ve S. E. Jelliffe (Ed.), The modern treatment of nervous and mental diseases içinde (Cilt 1, 287-330. ss.). Erişim adresi PsycBOOKS.

Kitap: Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışma
[Metin içinde atıf: (Glenn ve Johnson, 1964a: 90); (Glenn ve Johnson, 1964b: 90)]

 • Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964a). Calculating devices. London: John Murray.
 • Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964b). Graphs. London: Murray.

Kitap Bölümü

Basılmış kitap bölümü 
[Metin içinde atıf: Onan ve Sennaroğlu, 2009: 69)]

 • Onan, K., Sennaroğlu, B. (2009). Comparative study of production control systems through simulation. N. Mastorakis, J. Sakellaris (Ed.), Advances in Numerical Methods içinde (67-78. ss.). New York ; London: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-76483-2_6

Sözlük / Ansiklopedi Maddeleri

Referans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O'Leary ve Pardee, 2007: 200)]

 • Keyormarsi, K., O'Leary, N. ve Pardee, A. B. (2007). Cell division. McGraw-Hill encyclopedia of science & technology içinde (9. bs., Cilt 3, 618-621. ss.). New York: McGraw-Hill.

eReferans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O'Leary & Pardee, 2014: 200)]

 • Pegrum, M. (2009). Keyormarsi, K., & Pardee, A. B. (2014). Cell division.McGraw-Hill encyclopedia of science & technology içinde. Erişim adresi AccessScience.

Web Kaynakları

Web Sayfası
[Metin içinde atıf: ((Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2016)]

 • Doğuş Üniversitesi Dergisi. (2016). Yazar rehberi. Erişim adresi http://journal.dogus.edu.tr/ojs/index.php/duj/about/submissions

Web sayfası: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: ("All 33 Chile Miners," 2010)]

 • All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (2010, 13 Ekim). Erişim adresi http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations

Web sayfası: Tarihi olmayan
[Metin içinde atıf: (Dinçkol, t.y.)]

 • Dinçkol, A. (t.y.). Rektör'den. Erişim adresi http://dogus.edu.tr/tr/dogus/rektor.asp

Web sayfası: Yazar ve tarihi olmayan: Alıntıyla
[Metin içinde atıf: ("Heuristic," t.y., par. 1) Numaralı değilse paragrafları sayın]

 • Heuristic. (t.y.). Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.) içinde. Erişim adresi http://www.m-w.com/dictionary/heuristic

Basın bülteni
[Metin içinde atıf: (Doğuş Üniversitesi, 2012)]

 • Doğuş Üniversitesi (2012, 30 Kasım). Bilim şehitlerimizi saygıyla nanıyoruz [Basın bülteni]. Erişim adresi https://www.dogus.edu.tr/images/pdf/basin_bulten/11_2012_1.pdf

Tartışma forumu
[Metin içinde atıf: (Malissa, 2008)]

 • Malissa, A. (2008, October 2). Re: Egypt planning DNA test on 3,500 year old mummy
  [Elektronik forum yorumu]. Erişim adresi http://www.topix.com/science/anthropology/ 2008/05/egypt-planning-dna-test-for-3-500-year-old-mummy

Blog
[Metin içinde atıf: (Çelik, 2011)]

 • Çelik, S. (2011, 21 Aralık). Dergilerin indekslenmesi ve etki faktörü (impact factor). [Web günlük postası] Erişim adresi http://sonmezcelik.blogspot.com.tr/2011/12/dergilerin-indekslenmesi-ve-etki.html

Elektronik mesaj listesi
[Metin içinde atıf: (Anderson, 2005)]

 • Anderson, O. (2005, June 2). Re: Psychology of terrorism [Electronic mailing list message]. Erişim adresi http://archives.econ.utah.edu/archives/theory-frankfurt-school/2005w22/msg00000.htm

Wiki
[Metin içinde atıf: (Sports psychology, t.y.)]

 • Sports psychology. (t.y.). The psychology wiki içinde. 2 Aralık 2008 tarihinde http://psychology.wikia.com/wiki/ Sports_psychology adresinden erişildi.

Ders Notu

Ders notu
[Metin içinde atıf: Saito, (2012)]

 • Saito, T. (2012). Technology and me: A personal timeline of educational technology
  [Powerpoint slides]. Erişim adresi http://www.slideshare.net/Bclari25/educational-technology-ppt

Tezler

Yayımlanmamış tez
[Metin içinde atıf: (Çetinkaya, 201: 1885)]

 • Çetinkaya, Ş. (2015). Stochastic mortality using non - life methods.  (Yayımlanmamış doktora tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Çelik, S. (1999). Üniversite kütüphanelerinde personel yönetimi ve Türkiye'de durum. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, İstanbul.

Yayımlanmış tez 
[Metin içinde atıf: (May, 2007: 67)]

 • May, B. (2007). A survey of radial velocities in the zodiacal dust cloud. Bristol, UK: Canopus Publishing.

Elektronik tez: Elektronik veri tabanında arşivlenmiş 
[Metin içinde atıf: (Rich, 1989: 55)]

 • Rich, P. D. (1989). The rule of ritual in the Arabian Gulf, 1858-1947: The influence of English public schools (Doktora tezi). Erişim adresi ProQuest Dissertations and Theses - UK & Ireland. (AAT 8918197)

Elektronik tez: Kurumsal arşivde arşivlenmiş
[Metin içinde atıf: (Bilir, 2014: 43)]

 • Bilir, C. (2014). Supply chain network optimization model incorporating competitive facility location problems. (Doktora tezi, Dogus Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi http://hdl.handle.net/11376/1039

Konferans Bildirileri

Basılmış konferans kitabında bildiri
[Metin içinde atıf: (Game, 2001: 350)]

 • Game, A. (2001). Creative ways of being. J. R. Morss, N. Stephenson ve J. F. H. V. Rappard (Ed.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference içinde (3-12. ss.). Sydney: Springer.

Basılmış konferans kitabında bildiri: Editörü olmayan
[Metin içinde atıf: (Doğdaş ve Akyokuş, 2013: 3)]

 • Doğdaş, T. ve Akyokuş, S. (2013). Document clustering using GIS visualizing and EM clustering method. 2013 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) içinde (1-4. ss.). Piscataway, NJ: IEEE.  http://dx.doi.org/10.1109/INISTA.2013.6577647

Elektronik konferans kitabında bildiri: Elekteonik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Balakrishnan, 2006)]

 • Balakrishnan, R. (2006, March). Why aren't we using 3D user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. http://dx.doi.org/10.1109/vr.2006.148

Yayımlanmamış konferans bildirisi
[Metin içinde atıf: (Santhanam, Martin, Goody ve Hicks, 2001: 259)]

 • Santhanam, E., Martin, K., Goody, A. ve Hicks, O. (2001). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project. Paper presented at Teaching and Learning Forum - Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Australia, 7-9 February 2001.

Raporlar

Resmi raporlar 
[Metin içinde atıf: (Akbaytürk ve diğerleri, 2014: 40)]

 • Akbaytürk Çanak, T., Çelik, S., Çetinkaya, İ., Çukadar, S., Güneş, G., Gürdal, G. ... Kaygusuz, A. (2014). 2023'e doğru Türkiye'de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözüm önerileri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu. Erişim adresi http://yok.gov.tr/web/ukr

[Metin içinde atıf: (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2012: 67); Takip eden atıf: (TÜİK, 2012: 67)]

 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2012). Faaliyet raporu: 2011 mali yılı. Erişim adresi http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/FR-2011.pdf

Resmi olmayan rapor
[Metin içinde atıf: (Kendall, 2011: 99)]

 • Kendall, C. (2011). Report on psychological distress and depression in the legal profession: Prepared for the Council of the Law Society of Western Australia. Erişim adresi http://www.mhlcwa.org.au/wp-content/uploads/2013/08/Psychological-distress-depression-in-the-legal-profession-16-May-2011.pdf

Standart ve Patentler

Basılı standart
[Metin içinde atıf: (Standards Australia/New Zealand Standard, 1994)]

 • Standards Australia. (1994). Information Processing - Text and office systems - Office Document Architecture (ODA) and Interchange format: Part 10: Formal Specifications (AS/NZS 3951.10:1994). Homebush, NSW: Standards Australia.

Elektronik standart: Elektronik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Standards Australia, 2008)]

 • Standards Australia. (2008). Personal flotation devices – General requirements (AS 4758.1-2008). Erişim adresi Standards Online.

Patent
[Metin içinde atıf: (U.S. Patent No. 5,641,424.7, 1996)]

 • Hornak, P. (1996). Resonator for magnetic resonance imaging of the ankle. U.S. Patent No. 5,641,424.7.

Elektronik patent: Elektronik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Australian Patent No. AU 2008100919, 2008)]

 • Clark, J. M. & McCallum, J. M. (2008). Method for and composition of excipient suitable for use in herbal formulations and formulations derived therefrom. Australian Patent AU 2008100919. Erişim adresi SciFinder.

Resmi Gazete

Resmi Gazete
[Metin içinde atıf: Yedinci Beş Yıllık ..., 1999)]

 • Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000. (1995). T.C. Resmi Gazete (22354, 25 Temmuz 1995).

C) Yazarların Uyması Gereken Kurallar

 1. Yazar(lar) makalelerinin Doğuş Üniversitesi Dergisi’nde değerlendirilebilmesi için Yayın Hakkı Devir Formu (YHDF) belgesi göndermelidir. YHDF, kör hakemlik uygulaması çerçevesinde makaleler için kapak sayfası olarak da kullanılmaktadır. Bu bakımdan form bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır. İmzalı kopya PDF, JPG, TIFF veya PNG biçiminde taranarak sistem üzerinden gönderi yapılırken "4. Adım: Ek Belge ve Dosyaların Yüklenmesi" kısmında sisteme yüklenmelidir.

 2. Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına azami düzeyde hassasiyet göstererek hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen yazılar, kurallara uygun hale getirilinceye kadar değerlendirmeye alınmaz.

 3. Yazar(lar) değerlendirmeye kabul edilen makaleleri ile ilgili işlem sürecini derginin internet sayfasından kendilerine gönderilen kullanıcı adı ve şifresi kanalıyla takip edebilirler.

 4. Hakem değerlendirme sonucu kendisine düzeltme isteğiyle iletilen yazar(lar) düzeltmelerini 4 ay içerisinde yaparak geri göndermelidir. Bu süre içinde yanıt vermeyen yazar(lar)ın makaleleri değerlendirme dışı bırakılır.

 5. Yazar(lar) hakemlerin önerileri doğrultusunda makalelerini güncellemek zorundadır. Eğer hakem tarafından ileri sürülen bir değişiklik veya eklemeyi doğru bulmuyorlarsa, bunu hakeme iletilecek şekilde gerekçesiyle birlikte Yayın Kuruluna bildirmek zorundadır.

 6. Değerlendirme aşamasındaki makaleler için yazar(lar) e-posta, mektup veya faks ile geri çekme isteğinde bulunabilir. Geri çekme isteğinin kabulü Yayın Kurulunun kararına bağlıdır. Yazar(lar), Yayın Kurulunun geri çekme isteğine onay vermediği makaleyi başka bir yere değerlendirilmek üzere gönderemez, yayımlayamaz, yayımlatamaz. Bu tür girişimlerde bulunanlar için, yazar(lar)ın bağlı olduğu kurum ve ilgili yayın kuruluşuna gerekli bildirimde bulunulur.

 7. Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar)a kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ötelenir.

 8. Yazar(lar)ın her ne sebeple olursa olsun makalelerinin yayım sürecini öne çekme istekleri kabul edilmez.

 9. Doğuş Üniversitesi Dergisi'nde belli bir sayı için makale kabul edilmez. Yazar(lar) istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

 10. Yayın kuralları doğrultusunda hazırlanarak gönderilmiş olan makaleler Yazı İşlerine ulaşınca gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işleme alınır. Kurallara uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.

 11. Yazar(lar)ın düzeltme için kendilerine gönderilmiş makaleleri sadece elektronik ortamda göndermeleri yeterlidir.

 12. Yayın Kurulunun basılmasına karar verdiği makalelerin mizanpaj çalışması yapıldıktan sonra, olası hatalara karşı makale yazar(lar)a son kez incelemek üzere gönderilir. Yazarlar kontrolü belirtilen süre içinde yapmakla yükümlüdür. Belirtilen sürede kontrolün yapılmaması durumunda makale bir sonraki sayıya ötelenir.

 13. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz ve aynı yazar(lar)a ait ikinci bir makalenin yayımlanabilmesi için arada bir sayı yayımlanmış olması gerekir. Makalelerdeki ortak yazar sayısının artması durumunda ilk yazar için bu uygulama dikkate alınır.

D) İnternet Üzerinden Makale Gönderisi

Doğuş Üniversitesi Dergisi'ne internet üzerinden makale gönderisi yapılırken aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Menüdeki KAYIT seçeneği aracılığıyla kayıt formunu açınız.

 • Kayıt formunu dikkatlice doldurunuz (ortak yazarlı makalelerde diğer yazarlar gönderi aşamasında kayıt edileceğinden burada sadece sorumlu yazar kayıt yapmalıdır).

 • Kullanıcı adı ve şifrenizi içeren doğrulama e-postası tarafınıza ulaşınca, mesaj içindeki talimatı uygulayınız.

 • Yazınızı göndermek için kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapınız.

 • Etkin Öneri sayfasındaki Yeni Başvuru Başlat başlığı altındaki linki tıklayınız.

Başvurular 5 adımda gönderilir:

 1. Başvuruya Başlama: Bu adımda, Gönderi Dili seçilir, Başvuru Kontrol Listesi kontrol edilerek çek edilir ve Telif Hakkı Düzenlemesi'ne onay verilir.

 2. Başvuru Dosyasını Yükleme: Bu adımda, sayfadaki talimat doğrultusunda makale sisteme yüklenir. Makale Microsorf Word formatında olmalı ve boyutu 3 MB'tan fazla olmamalıdır.

 3. Başvurusuyla İlgili Bilgileri Girme: Bu adımda;

  • Eğer makale çok yazarlı ise her yazar için ayrı ayrı Yazar Ekle butonuna tıklayarak açılan alanları doldurunuz.

  • Makalenin Başlık ve Özet'ni giriniz.

  • Dizin Oluşturma alanlarını doldurunuz.

 4. Ek Belge ve Dosyaların Yüklenmesi: Bu adımda ana gönderiye ek olarak verilmesi gereken belge ve dosyaların sisteme yüklenmesini sağlar. Öncelikle Yayın Hakkı Devir Formu yüklenir ve dosya yüklendikten sonra açılan form sayfadaki talimatlar doğrultusunda doldurulur. Bu form kaydedildikten sonra varsa sayfadaki talimatlar doğrultusunda ek belgeler yüklenir.

 5. Başvuru Onayı: Bu adımda başvurunuzun editöre ulaşması için Başvuruyu Bitir butonunu klik ediniz.

E) Makale Takibi

 • Doğuş Üniversitesi Dergisi'ne gönderilen makalelerin değerlendirme sürecini sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Makale takibi sorumlu yazarın kullanıcı adı ve şifresiyle yapılabilir. Bunun için sisteme kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapmak gerekir. Makale ile ilgili bilgilere erişmek için öncelikle "Etkin" başlığının, daha sonra da makale başlığının tıklanması gerekir. Bu sayfadaki "Özet" sekmesi makalenin bibliyografik bilgilerini, "Değerlendirme" sekmesi ise makale ile ilgili işlemlere ait bilgileri verir. Bu sekmedeki "Hakem Değerlendirme" başlığı altında makalenin değerlendirilmesi için hakemlere sunuluş tarihi, son işlem tarihi ve var ise hakemden alınan dosya linki bulunur. "Editör Kararı" altında ise "Editör/Yazar E-posta Kaydı" ile bir sige bulunur. Yazar ve editör e-posta liki aracılığıyla yazışabilir. Simge ile bağlantılı pencerede ise editör yazara iletilmek üzere notlar kaydeder.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Bu makale daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, yayımlanmak üzere herhangi bir yayına gönderilmemiştir.
   

 2. Makale Microsoft Word ile hazırlanmıştır ve boyutu 3 MB'tın altındadır.

 3. Makalenin uzunluğu 16 sayfadan azdır ve Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmıştır. Marj ayarları; üstten 5cm, alttan 4cm, sağ ve soldan 4.5cm'dir.
   

 4. Makale Yazar Rehberinde belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanmıştır.
   

 5. Referanslar Yazar Rehberinde belirtilen kurallar ve örneklere göre hazırlanmıştır.
   

 6. Yazar ad(lar)ı ve metin üzerinde yazar ad(lar)ını çağrıştıracak ifadeler kör hakemlik uygulamaları gereğince çıkarılmıştır. Ayrıca Microsoft Word belgesi içindeki kişisel bilgiler belge özelliklerinden silinmiştir (Bu konuda daha fazla bilgi için tıklayınız).
   

 7. Yayın Hakkı Devir Formu indirilerek hazırlanmıştır. Bu belge Kör Hakemlik uygulaması çerçevesinde makalelerin giriş sayasına konulan yazar bilgilerini de (yazar adı, kurum adı ve e-posta) ihtiva ettiğinden formdaki alanlar eksiksiz olarak doldurulmuştur. Çıktısı imzalanarak taranmıştır ve 4. adımda yüklemeye hazır hale getirilmiştir.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Doğuş Üniversitesi Dergisi'ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmamış veya herhangi bir yayın ortamına yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın hakları süresiz olarak Doğuş Üniversitesi Dergisi’ne aittir. Yazar(lar) makalelerinin Doğuş Üniversitesi Dergisi'nde yayımlanmak üzere değerlendirilmesi için başvuruyla birlikte Yayın Hakkı Devir Formu göndermelidir. Yazar(lar) bu formu ıslak imza ile imzalamalı ve makale başvurusunun 4'üncü adımında ek dosya yükleme kısmından yüklenmelidir. Yayın Hakkı Devir Formunu göndermeyen yazarların çalışmaları değerlendirmeye alınmaz.

Doğuş Üniversitesi Dergisi makalelerin yayın hakkını devrini yazarlardan almakla birlikte aşağıdaki haklarını saklı tutar:

 • Patent hakları.
 • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş hakları. 
 • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.
 • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı. 
 • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel internet sitelerinde veya bağlı olduğu üniversitesinin akademik arşiv sisteminde depolama ve bu sistem aracılığıyla açık erişime sunma hakkı.

 

Gizlilik Beyanı

Doğuş Üniversitesi Dergisi sitesine girilen her türlü iletişim bilgileri derginin amaçları için özel olarak kullanılacak, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.