Pasif İşgücü Piyasası Politikalarının İşsizliğe Etkileri: Küresel Kriz Sonrası Türkiye Deneyimi

Yüksel BAYRAKTAR, Yaşar YAŞARLAR

Öz


Bu çalışmada,Türkiye’de küresel kriz sonrası uygulanan Pasif İşgücü Piyasası Politikalarının (PİPP) işsizlik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Söz konusu ilişkiyi analiz etmek için iki ayrı ekonometrik model kurulmuştur. Model-1, Johansen ve Sınır Testi eşbütünleşme analizleri ve regresyon modeli; Model-2, Sınır Testi eşbütünleşme analizi, ARDL ve ECM modellerinden oluşmaktadır. Çalışmanın bulguları şu şekildedir: i) Toplam PİPP ödemeleri işsizlik oranını kısa dönemde artırmakta, uzun dönemde işsizlik oranı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. ii) PİPP programları bazında, kısa dönemde ücret garanti fonu ödemeleri,uzun dönemde ise işsizlik sigortası fonu ödemeleri, işsizlik oranını artırmaktadır. 


Anahtar Kelimeler


Küresel Finans Krizi;İşsizlik Oranı; Türkiye İş Kurumu; Pasif İşgücü Piyasası Politikaları.

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr