Altın-Petrol Paritesi ile Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik: Altın ve Petrol Üreten 7 Ülke Üzerine Bir Araştırma

Fatih Kaplan, Sevda Yapraklı

Öz


Bu çalışmanın amacı hem altın hem de petrol üretimi olan 7 ülkede (Meksika, Brezilya, Rusya, Endonezya, Avustralya, Çin ve ABD) altın-petrol paritesi ile reel döviz kuru arasındaki nedenselliği incelemektir. Bu amaçla 2008-2015 dönemine ait aylık veriler kullanılarak, Toda ve Yamamoto (TY) lineer nedensellik testi ve Hatemi-J (H) simetrik nedensellik testleri yapılmıştır. TY testinden elde edilen bulgulara göre Brezilya, Rusya ve Çin’de altın-petrol paritesi ile reel döviz kuru arasında nedensellik bulunmaktadır. H testi sonuçları ise altın-petrol paritesindeki negatif ve pozitif şoklara karşı ele alınan ülkelerde reel döviz kurlarının farklı yönlerde (düşme-yükselme) tepki verdiklerini göstermektedir. Sonuç olarak bu çalışmada yapılan analizler, altın-petrol paritesi ile reel döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisinin teorik beklentilerle her zaman uyumlu olmadığını ve kullanılan analiz yöntemlerine duyarlı olduğunu göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Altın-Petrol Paritesi, Reel Döviz Kuru, Petrol ve Altın Üreten Ülkeler, Nedensellik Analizi

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr