Tüketicileri Mobil Alışverişe Yönlendiren Faktörlerin İncelenmesi

alev koçak alan, Ebru Tümer Kabadayi, ahmet kutsi topaloğlu

Öz


Bu çalışmanın amacı, popülaritesi her geçen gün artmakta olan mobil alışveriş olgusu ve günümüz tüketicilerini mobil alışverişe yönlendiren faktörlerin incelenmesidir. Çalışma kapsamında, mobil alışverişte kullanım kolaylığı, kullanışlılık, keyif alma, hayat tarzına uygunluk, güvenlik, gizlilik, güven ve mobil alışverişe karşı olan tutumun; tüketicilerin mobil alışveriş yapma niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Türkiye’de yaşayan, daha önce mobil alışveriş yapmış 452 tüketiciye anket uygulanmış olup sonuçlar yapısal eşitlik modellemesi ile değerlendirilmiştir. Önerilen 15 hipotezin 12’si kabul edilmiştir. Yönetimsel çıkarımlar ve kısıtlar verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Mobil Alışveriş, Mobil Alışveriş Niyeti, Mobil Ticaret, Geliştirilmiş TAM

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr