İnovasyon Sürecinde Örgütü Girişimsel ve Öğrenme Odaklılığa Yönlendirmede Dönüştürücü Liderlik Tarzının Etkisi

Nuray Görker, Oya Erdil

Öz


Günümüzde, işletmelerin teknolojik gelişmeler ve değişen çevre koşulları karşısında sürdürülebilirliği sağlamasında, daha yenilikçi, öğrenme odaklı ve girişimci olmaları önemlidir. Başarılı işletmelerin örgütsel düzeyde edindikleri öğrenme alışkanlıkları ve girişimsel yetenekleri sayesinde, yüksek inovasyon düzeyine ulaştıkları görülmektedir. Literatür çalışmaları, inovasyonla ilgili değişimi sağlamada, en uyumlu liderlik tipinin "dönüştürücü liderlik tarzı" olduğunu belirtmektedir. Makalenin amacı, işletmenin inovasyon performansının arttırılmasında, örgütün girişim ve öğrenme odaklılığı ile yöneticilerin dönüştürücü liderlik tarzının etkilerini açıklamaktır. Saha araştırması, teknoparklarda faaliyet gösteren 120 işletmede görev yapan 239 yönetici ve eşit sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, girişim ve öğrenme odaklılığın, inovasyon performansı üzerinde doğrudan ve anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Makale, teknopark firma yöneticilerinin dönüştürücü liderlik tarzı sergilemesi ve girişimci ve öğrenme odaklı süreçleri geliştirmeleri sayesinde, inovasyon performans düzeyinin artabileceğini göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Dönüştürücü Liderlik Tarzı, Öğrenme ve Girişim Odaklılık, Örgütsel İnovasyon Performansı

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr