Türkiye’nin Açtığı Antidamping Soruşturmalarının Makroekonomik Belirleyicileri

Ramazan Kaplan, Kemal Türkcan

Öz


Antidamping, son yıllarda önemli bir dış ticaret politika aracı haline dönüşmüştür. Türkiye de bu uluslararası ticaret politika aracını 1989 yılından beri yoğun olarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 1997-2017 yılları arasında açmış olduğu antidamping soruşturmalarını etkileyen makroekonomik faktörleri incelemektir. Bu amaçla, Negatif Binom Regresyon modeli kullanılarak antidamping soruşturma sayısını etkileyen makroekonomik faktörler incelenmiştir. Sonuçlar, Türkiye tarafından açılan antidamping soruşturmalarının başta ithalat oranı artışı olmak üzere makroekonomik değişkenlerden önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Çalışma, Türkiye’nin açmış olduğu antidamping soruşturmalarının amacının, adil uluslararası ticareti sağlamak olmadığı, aksine artan dış ticaretten korunmak olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler


Antidamping, İthalat Koruması, Negatif Binom Regresyon, Makroekonomik Belirleyiciler, Türkiye

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr