Türkiye Örneğinde Döviz Kuru Değişimlerinin İhracat Fiyatları ile Yurtiçi Fiyatlara Yansıması: Bir Literatür Taraması

Nazli Karamollaoglu

Öz


Gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru hareketlerinin ihracat ve ithalat fiyatlarına önemli etkileri söz konusudur. Döviz kurundaki değişimler ithalat fiyatları ve talep kanalıyla üretici ve tüketici fiyatlarını etkilemekte, ihracat fiyatı kanalıyla da ihracatçı firmaların rekabet güçlerini, satışlarını ve diğer performans ölçütlerini etkileyebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye kapsamında yurt içi (üretici ve tüketici) fiyatlara döviz kuru yansımasını ve piyasaya göre fiyatlandırma davranışını konu alan ampirik çalışmaların özetlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma literatürde rapor edilen başlıca bulguları özetleyerek konu ile ilgilenen araştırmacılara elde edilen sonuçların karşılaştırılabilmesi konusunda faydalı olmayı hedeflemiştir.


Anahtar Kelimeler


Döviz Kuru Yansıması; Piyasaya Göre Fiyatlandırma; Literatür Taraması; Türkiye

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr