Sürekli Zaman Markov Karar Süreçlerinin Özgüleştirilmesi

Bora ÇEKYAY

Öz


Özgüleştirme tekniğinin amacı, bir üstel yarı-Markov karar sürecini (ÜYMKS) kendine özdeş, ama farklı formülasyona sahip bir başka ÜYMKS’ye dönüştürmektir. Bu sayede, özellikle optimal politikaların yapısal özelliklerini daha kolay bir şekilde ispatlamak mümkündür. Özgüleştirme tekniğinin literatürdeki mevcut hali, beklenen toplam indirgenmiş maliyeti en küçüklemeye çalışan ÜYMKS’lere uygulanmaktadır. Bu makale, ÜYMKS’ler için önerilmiş olan özgüleştirme tekniğinin sürekli zaman Markov karar süreçlerine (SZMKS) nasıl uygulanabileceğini, sınırlı maliyet fonksiyonu ve üstten sınırlı geçiş hızları varsayımları altında, göstermeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, verilen SZMKS, öncelikle bir ÜYMKS’ye dönüştürülmüştür ve daha sonra bu yeni ÜYMKS özgüleştirilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Sürekli zaman Markov karar süreçleri, özgüleştirme, yeknesaklaştırma

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr