Hata Yönetimi Kültürü ve Hizmet Yenilikçiliği İlişkisi

Halit Keskin, Süleyman Yigital

Öz


Günümüzde şirketler sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak için daha yenilikçi olma çabasındadır. Hatalar ise örgütler için öğrenme ve yenilik yapma gibi önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, kurumlardaki hata yönetimi ve hizmet yenilikçiliği ilişkisi ile ilgili olarak kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde hata yönetimi ve hizmet yenilikçiliği kavramlarının detaylı olarak tanımlamalarına yer verilmiş olup, ilerleyen bölümlerinde ise söz konusu kavramların arasında bulunan ilişkinin teorik olarak incelemesi yapılmaktadır. Sonuç olarak çalışma hata yönetimi kültürünün hizmet yenilikçiliğine olan etkisi ile ilgili olarak teorik bir çerçeve oluşturmaktadır. Çalışmada ekonomik gelişmede önemli bir rol oynayan finans sektöründeki yenilikçilik faaliyetlerine de değinilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Hata Yönetimi, Hata Yönetimi Kültürü, Hizmet Yenilikçiliği

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr