Belirsizlik Koşularında Fuzzy Rough Algoritması: Kredi Skorlama’da Bir Uygulama

Nilgün Güler BAYAZIT, Yasemen UCAN

Öz


Günümüzün artan rekabetçi ortamı, bankaların tüketicilerin artan kredi taleplerine çabuk ve hızlı karar vermelerini gerektirmektedir. Bu amaçla bankalar müşterilere kredi verirken karar vermelerine yardımcı olan istatistik ya da makina öğrenmesi tabanlı kredi skorlama modelleri kullanmaktadırlar. Çalışmada kredi skorlama modellerindeki özellikle belirsizlik konusundaki eksikliği gidermek için bulanık-kaba küme tabanlı bir kredi skorlama modeli önerilmektedir. Bulanık ve kaba kümeler teoremine dayanan yöntem veri kümesindeki örneklerin bulanıklık benzerliklerini hesaplayarak tüketicinin kredi almaya olan uygunluğunu belirleyen kararlar vermektedir. Model sonuçları, yaygın olarak kullanılan diğer kredi skorlama yöntemleriyle karşılaştırılmış ve önerdiğimiz kredi skorlama modellerinden daha iyi olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Kredi Skorlama, Bulanık Kümeler, Kaba Kümeler

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr