Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Panel Veri Analizleri (2004-2014)

Murşit Recepoğlu, Muharrem Akın Doğanay, Mustafa Kemal Değer

Öz


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de il bazında ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmada değişkenler arası uzun ve kısa dönemli ilişkilerin analizi için 2004-2014 dönemini kapsayan Westerlund panel eşbütünleşme testi ile Granger panel nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye’de il düzeyinde enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında güçlü bir eşbütünleşik ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca Granger panel nedensellik sonuçlarına göre enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü ve geri beslemeli (feedback) bir ilişki bulunmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye’deki bölgesel gelişme ve kalkınma sorunlarının çözümünde elektrik üretimi ve tüketiminin önemini ortaya koymaktadır. 


Anahtar Kelimeler


Enerji Tüketimi, Yerel Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi, Türkiye

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr