Doğal Karar Verme Ölçeği (DKVÖ): Kavramsal Tanım ve Ölçek Geliştirme Çalışması

Mustafa SUNDU, Okan YAŞAR

Öz


Bu çalışmanın amacı doğal karar verme davranışlarını ölçmede kullanılabilecek “Doğal Karar Verme Ölçeği”ni geliştirmektir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları en az 10 yıl deneyimi bulunan 554 yöneticinin (63 itfaiyeci, 143 polis, 12 acil servis ekibi, 184 askeri personel ve 152 yönetici) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirme çalışmasında açıklayıcı faktör analizi kullanılmış, kriter geçerliliği yapılmış, madde ayırt edicilikleri belirlenmiş, paralel test yapılmış ve Cronbach Alpha güvenirlik değeri (α=0.809) hesaplanmıştır. Analizler sonucunda, altı maddelik “doğal karar verme ölçeği” geliştirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Doğal Karar Verme Ölçeği, Ölçek Geliştirme, Karar Verme, Doğal Karar Verme

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr