Politik Ekonomi Göstergelerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizleri

Sevda Yapraklı, Ramazan Aslan

Öz


Bu çalışmanın amacı, 23 üst orta gelirli ülkede kurumlar, makroekonomik istikrar, ticari ve finansal dışa açıklık ve gelir dağılımı şeklindeki politik ekonomi göstergelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla, 1992-2016 dönemi için söz konusu değişkenlere ait toplam on beş göstergenin GSYİH üzerindeki etkileri panel veri analizleri ile incelenmektedir. Analiz sonuçları; kurumların [kamunun etkinliği ve politik istikrar (+), yolsuzluk (-)], makroekonomik istikrarın [beşeri sermaye ve istihdam (+), enflasyon (-)], ticari ve finansal dışa açıklığın [ticari dışa açıklık (+), cari denge ve finansal dışa açıklık (-)] ve gelir dağılımının [GINI katsayısı, enflasyon ve işsizlik (-)] ekonomik büyüme üzerinde etkili olduklarını göstermektedir. 


Anahtar Kelimeler


Politik Ekonomi, Ekonomik Büyüme, Üst Orta Gelirli Ülkeler, Panel Veri Analizi

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr