Türkiye'nin Turizm Gelirini Etkileyen Değişkenler İçin En Uygun Regresyon Denkleminin Belirlenmesi

Cengiz AKTAŞ

Öz


Bu çalışmada, turizmin ülke ekonomileri için önemi incelenerek, turizm gelirini etkileyen en önemli değişkenler belirlenmiştir. Çoklu doğrusal regresyon modellerine ihtiyaç duyulan bu tip ekonometri çalışmalarında, parametre tahminlerinin beraberinde getirdiği problemlerden biri de zaman serisi verilerinde durağanlık sorunudur. Bu nedenle elde edilen denklemin uzun dönem ilişkisi için kullanılıp kullanılamayacağının araştırması da yapılmıştır. Ayrıca hata terimleri ve bağımsız değişkenler arasında ilişki olup olmadığı, ve farklı varyanslılık durumları da incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Turizm; Regresyon Analizi; Durağanlık

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr