getLocalizedCopyrightHolder() File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\lib\smarty\Smarty.class.php line 1869 Function: include("C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\cache\t_compile\%%28^280^280EE005%%dublincore.tpl.php") File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\classes\template\PKPTemplateManager.inc.php line 211 Function: Smarty->_smarty_include(Array(2)) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\cache\t_compile\%%35^350^3508C2FA%%header.tpl.php line 33 Function: PKPTemplateManager->_smarty_include(Array(2)) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\lib\smarty\Smarty.class.php line 1869 Function: include("C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\cache\t_compile\%%35^350^3508C2FA%%header.tpl.php") File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\classes\template\PKPTemplateManager.inc.php line 211 Function: Smarty->_smarty_include(Array(2)) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\cache\t_compile\%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php line 6 Function: PKPTemplateManager->_smarty_include(Array(2)) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\lib\smarty\Smarty.class.php line 1263 Function: include("C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\cache\t_compile\%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php") File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\classes\template\PKPTemplateManager.inc.php line 296 Function: Smarty->fetch("article/article.tpl", Null, Null, True) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\classes\template\PKPTemplateManager.inc.php line 347 Function: PKPTemplateManager->fetch("article/article.tpl", Null, Null, True) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\pages\article\ArticleHandler.inc.php line 224 Function: PKPTemplateManager->display("article/article.tpl") File: (unknown) line (unknown) Function: ArticleHandler->view(Array(1), Object(Request)) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\classes\core\PKPRouter.inc.php line 362 Function: call_user_func(Array(2), Array(1), Object(Request)) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\classes\core\PKPPageRouter.inc.php line 220 Function: PKPRouter->_authorizeInitializeAndCallRequest(Array(2), Object(Request), Array(1), False) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\classes\core\Dispatcher.inc.php line 134 Function: PKPPageRouter->route(Object(Request)) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\lib\pkp\classes\core\PKPApplication.inc.php line 178 Function: Dispatcher->dispatch(Object(Request)) File: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\apps\ojs\index.php line 64 Function: PKPApplication->execute() Server info: OS: WINNT PHP Version: 5.3.6 Apache Version: Apache/2.2.19 (Win32) PHP/5.3.6 DB Driver: mysql DB server version: 5.5.13
Telif Hakkı (c) " />

Türkiye'nin Turizm Gelirini Etkileyen Değişkenler İçin En Uygun Regresyon Denkleminin Belirlenmesi

Cengiz AKTAŞ

Özet


Bu çalışmada, turizmin ülke ekonomileri için önemi incelenerek, turizm gelirini etkileyen en önemli değişkenler belirlenmiştir. Çoklu doğrusal regresyon modellerine ihtiyaç duyulan bu tip ekonometri çalışmalarında, parametre tahminlerinin beraberinde getirdiği problemlerden biri de zaman serisi verilerinde durağanlık sorunudur. Bu nedenle elde edilen denklemin uzun dönem ilişkisi için kullanılıp kullanılamayacağının araştırması da yapılmıştır. Ayrıca hata terimleri ve bağımsız değişkenler arasında ilişki olup olmadığı, ve farklı varyanslılık durumları da incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Turizm; Regresyon Analizi; Durağanlık

Tam Metin:

PDF


 

 

İndekslendiği Kaynaklar:

             

     
 

Lisans:

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr