TÜRLERİNE GÖRE TRANSFER HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA

Buket Altınöz, MEHMET ALTUNTAŞ

Öz


Çalışmanın amacı Türkiye’de 1991-2016 dönemindeki transfer harcamalarının ekonomik büyümeye etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda transfer harcamaları sosyal güvenlik harcamaları, iç ve dış borç faiz ödemeleri ve diğer transferler olarak sınıflandırılarak yıllık GSYH artış oranı üzerine etkileri ARDL sınır testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar hem kısa hem de uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde sosyal güvenlik harcamalarının pozitif bir etkisi olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan kısa dönemde iç borç faiz ödemelerinin ekonomik büyümeyi azalttığı tespit edilmiştir. İç borç faiz ödemelerinin kısa dönemde ortaya çıkardığı bu etki sosyal güvenlik harcamalarının gerek kısa gerekse uzun vadeli pozitif etkisinden daha büyüktür.


Anahtar Kelimeler


Transfer Harcamaları, Ekonomik Büyüme, ARDL, Türkiye.

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr