KARİYER PLANLAMA; ÜLKENİN EKONOMİK İTİBARI VE KARİYER KAYGISI AÇISINDAN BİR İNCELEME

Hasan Sadık TATLI, Halim KAZAN, Volkan ÖNGEL

Öz


Araştırmanın amacı, iktisadi idari bilimler fakültesindeki son sınıf öğrencilerinin kariyer planlamasında ülkenin ekonomik itibarının ve kariyer kaygısının etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemi, bir devlet üniversitesinin kamu yönetimi, işletme ve iktisat programlarındaki 129 son sınıf öğrencisidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu, verilerin analizi için ise SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Verilere faktör analizi, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin düşük düzeyde kariyer kaygısı yaşadıkları, ülkenin ekonomik itibarını olumsuz olarak algıladıkları ve bir örgütte sabit kariyer yapma planlarının olmadığı görülmüştür. Ülkenin ekonomik itibarının ve kariyer kaygısının öğrencilerin kariyer planları üzerinde düşük düzeyde etkisinin olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kariyer, Kariyer Kaygısı, Ülkenin Ekonomik İtibarı, Sabit Kariyer, Sınırsız Kariyer.

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr