Vergi - Harcama Tartışması : Türkiye Örneği

İhsan GÜNAYDIN

Öz


Bu çalışma, hata düzeltme modeli ile Toda-Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen arttırılmış VAR modeli kullanılarak Türkiye'de 1987:1-2003:3 döneminde kamu harcamaları, kamu gelirleri, GSMH ve faiz oranları arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiyi incelemektedir. Sonuçlar dört değişken arasında uzun dönem bir denge ilişkisinin olduğunu ve vergi-harcama teorisini destekleyen hem kısa hem de uzun dönemde kamu gelirlerinden kamu harcamalarına doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir. Sonuçlar ayrıca gelirlerin harcamalar üzerindeki tek yönlü nedensellik etkisinin Buchanan ve Wagner tarafından hipotezleştirildiği gibi anlamlı bir şekilde negatif olduğunu göstermektedir. Böylece, Türkiye'de bütçe açıkları için optimal çözümün vergilerin artırılması olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Türkiye; Açık; Vergiler; Harcamalar

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr