KKTC’de Kaçak İşgücünün Ekonomiye Etkileri Üzerine Bir Çalışma

Erdal GÜRYAY, Okan Veli ŞAFAKLI

Öz


Kaçak işgücü sorunu, sosyo-ekonomik yapı ve kamu maliyesi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de kaçak işgücü sorunu önemli boyutlara ulaşmıştır. Çalışmada, 2000 yılı için kaçak işgücü sayısının yaklaşık 21,000 olduğu tespit edilmiştir. Bu işgücünün yarattığı ekonomik kayıp ise GSMH'nın % 6,4'üne, kamu gelirlerinin % 14'üne, kamu finansman gereğinin % 75'ine ve kamu yatırımlarının da % 80'ine karşılık gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, KKTC'deki kayıtdışı işgücünün ülkeye etkisini ortaya koymak ve bu yönde öneriler geliştirmektir.

Anahtar Kelimeler


KKTC; Kaçak; İşgücü; Ekonomik Kayıp

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr