İnternete Dayalı Uzaktan Öğretim ve Üniversite Kütüphaneleri

Sami ÇUKADAR, Sönmez ÇELİK

Öz


Hızla gelişmekte olan bilgi teknolojisi, uzaktan öğretim türlerinin çeşitlenmesine ve internete dayalı uzaktan öğretimin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu yazıda, öğretim sistemi içinde önemli bir yeri olan kütüphane ve bilgi merkezlerinin, uzaktan öğrenim gören bireylerin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdikleri hizmet türleri üzerinde durulmakta ve bilgi kaynaklarının elektronik ortama aktarılarak, kütüphane kullanıcılarına sunulduğu sanal kütüphane anlatılmaktadır. Ayrıca, uzaktan öğrenim gören bireylerin bilgi ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanabilmesi için enformasyon uzmanlarına yönelik öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Uzaktan Öğretim; Kütüphaneci Akademisyen İlişkisi; Elektronik Bilgi Kaynakları; Online Kullanıcı Eğitimi

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr