Firma İçi Kalite Bilgisi Kullanımı, İşgören Katılımı ve Tasarımda Kalite Yönetimi ile Ürün Performansı Arasındaki İlişkiler : Deneysel Bir Çalışma

Oya ERDİL, Halit KESKİN, Cemal ZEHİR

Öz


İşletmeler, toplam kalite yönetimi ilkelerini uyguladıkça ve müşteri temelli hale geldikçe ürün performansını değerlendirmede yeni ölçülerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada toplam kalite yönetimi uygulamaları arasında yer alan firma içi kalite bilgisi kullanımı, işgören katılımı ve tasarımda kalite yönetimi değişkenlerinin ürün performansına olan etkileri incelenmiştir. Endüstri işletmelerinden oluşan bir örneklem kitlesi üzerinde araştırma yapılmış, güvenilirlik analizi, faktör analizi ve regresyon analiziyle araştırma bulguları değerlendirilerek değişkenler arasındaki ilişkiler test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Toplam Kalite; Ürün Performansı; Tasarımda Kalite; İşgören Katılımı

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr