Yabancı Sermaye ve Türkiye'de Elektronik, Kimya ve Toprak Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Yatırım Ortaklıklarının Performanslarının İncelenmesi

Erol EREN, Ayşegül SAMSUNLU

Öz


Dünyada yaşanan küreselleşme ve artan rekabet ortamının sonucu olarak firmalar, rekabet avantajı sağlamak amacıyla diğer firmalarla işbirliği yapmaktadır. Firmalar bu şekilde hızlı bir şekilde en son teknolojiye ve yeni pazarlara ulaşmaktadır. Çokuluslu firmalar, sınırötesi faaliyetlerini arttırarak diğer firmalarla yabancı sermaye ortaklıkları kurmaktadır. Firmaların en çok kullandığı işbirliği türlerinden birisi yatırim ortaklıklarıdır. Türkiye'de yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmek amacıyla uygulanan 18.1. 1954 tarihinde çıkarılan 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu oldukça liberal bir yasa olmasına rağmen istenen düzeyde yabancı sermaye gelmemektedir. Bu nedenle, ülkemize beklenen düzeyde yabancı sermaye gelmemesinin sebeplerinin incelenmesi gerekli ve çok önemlidir. Bu araştırmada, Türkiye'de elektronik, kimya ve toprak sektöründe faaliyet gösteren yatırım ortaklıklarının performansı incelenmiştir. Araştırma kapsamına, yabancı ortağın payının yüzde 90'ın altında olan ortaklıklar araştırma kapsamına dahil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Yabancı Sermaye; Küreselleşme; Türkiye'de Yabancı Sermaye; Yatırım Ortaklıkları

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr