Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri

Kahraman ARSLAN

Öz


Çağdaş uygarlığın gelişmesinde girişimcilik unsuru hemen her dönemde çok önemli bir işleve ve yere sahip olmuştur. Adına bilgi toplumu veya iletişim toplumu denilen 2000'li yıllarda ise girişimci ve girişimciliğin öneminin bugüne kadar olduğundan çok daha fazla artacağı anlaşılmaktadır.
Gelişmiş toplumlarda yüksek öğrenim görmüş gençlere "eğitilmeye hazır hale gelmiş kişiler" olarak bakılmaktadır. Diğer toplumlara nazaran daha girişimci olduğu kabul edilen Türk insanına da, özellikle üniversiteye adımını atan bir öğrenciye de "girişimci adayı" gözü ile bakmak gerekmektedir.
Girişimcilik ruhu genetik olarak varolabileceği gibi aile, çevre, eğitim, gelir vs. gibi çeşitli unsurların da girişimcilik ruhunun gelişmesinde çok önemli etkenler olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Haliç Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında ve mesleki tercihlerinde fiziksel, sosyal ve ekonomik çevrenin rolü incelenmeye çalışılmış ve bu amaçla kapsamlı bir anket yapılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Girişimcilik; Eğitim; Meslek

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr