Örgütsel Ekoloji Kuramından Stratejik Yönetim Anlayışına

Oya ERDİL, Adnan KALKAN, Ali Murat ALPARSLAN

Öz


Bu çalışmada, günümüz yönetim yaklaşımlarından biri olan örgüt ekolojisi kuramının hangi yönde değiştiğini göstermek amaçlanmıştır. Bahsedilen bu kuram savunulduğu dönem içerisinde örgüt yapılarının çevre ile uyumunun açıklanmasında bir boşluk doldurmuştur.

Örgüt ekolojisi kuramına göre; doğadaki canlı varlıklar nasıl doğal bir seçimle elenip bir kısmı yaşamını kaybediyor, diğer kısmı ise bir evrim içinde gelişerek yaşamlarını sürdürüyorsa, örgütler için de durum bunun bir benzeridir.

Bu kuramsal çalışmada örgütlerin gelişmesinde çevre ile ilişkileri, örgüt ekolojisi kuramı ve stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde belirtilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Örgütsel Ekoloji Kuramı; Stratejik Yönetim

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr