Tüketici Davranışlarında Statü Kaygısı ve Sosyoekonomik Belirleyenleri

Murat Birdal, Serdar Acun, Parla Onuk

Öz


Bu çalışmada anket verileri kullanılarak tüketici davranışlarında statü kaygısının rolü, bu kaygının ön plana çıktığı alanlar ve determinantları incelenmektedir. Ampirik bulgular statü kaygısının fiziksel çekicilik, fiziksel yetenek, çocuğun eğitimi ve kimi tüketim kararlarında diğerlerine göre çok daha baskın olduğunu gösterdiği gibi özellikle yaş, eğitim ve gelir seviyesi ile statü kaygısı arasında güçlü ilişkinin varlığını da gözler önüne sermektedir. Son olarak elde edilen bulgular ışığında statü kaygısının bireylerin tüketici davranışı üzerindeki rolü ve bunun makroekonomik sonuçları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Statü Kaygısı, Göreli Durum, Konumsal Mal, Göreli Gelir

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr