Ortadoks İktisat Üzerine Notlar

Tamer İŞGÜDEN, Aylin Çiğdem KÖNE

Öz


Günümüz iktisat kitaplarında çoğunlukla ortodoks paradigma çerçevesinde geliştirilen kuramlara yer verilmektedir. Bu makale, ortodoks iktisadın kullandığı paradigmanın belirleyici özelliklerini ortaya koyarak, bu özellikleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla, ortodoks iktisat özellikle bilim anlayışı ve kullandığı yöntem açısından incelenerek eleştirilmiştir. İktisat yazınında ortodoks yaklaşım doğrultusundaki tüketim kuramlarından verilen kısa örneklerden sonra, sözkonusu yaklaşım dışındaki yazarlara değinilmiş ve son olarak alternatif paradigmaya örnek olarak tüketim davranışının toplumsal ilişkiler setine yerleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Ortodoks İktisat; Epistemoloji; Ontoloji; Toplumsal Tabakalaşma; Tüketim

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr