Shakespeare'den Kierkegaard'a: Varoluşçuluk Işığında "Hamlet"

Aslı TEKİNAY

Abstract


Shakespeare'in "Hamlet" oyunu varoluşçuluk felsefesi bağlamında yorumlanabilir. Danimarka'da, kendisini Sartre'in 'boşluk' ('void') olarak nitelendirdigi türde bir ortamda bulan Hamlet, çürümüş bir dünyada mücadele veren modern Avru-pa'lı insan kavramının bir örneği olarak algılanabilir. Hamlet 'bulantısını' ('nausea') yenmeye, insanları maskelerinden ve yanıltıcı görünümlerinden arındırmaya çabalarken Kierkegaard'in betimlediği üç yaşam evresinden geçer:estetik, ahlaki, ve dini. Bu evreler kökenlerinde birbirleriyle çelişki halinde olduklari için, insan temel bir seçim -- 'ya ... ya da' ('either/or')-- yapmak durumundadır. Oyunda Hamlet'in tepkileri ve tepkisizlikleri bu bağlam içinde incelenebilir.

Keywords


Hamlet ; Varoluşculuk ; Kierkegaard ; Trajedi ; Shakespeare

Full Text:

PDF


 

Indexing and Abstracting

 

Other Sources and Services

 

License

Creative Commons License
Dogus Univeristy Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License.
 

Contact info:

Dogus University Journal
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL / TURKEY
E-mail : journal@dogus.edu.tr