Benim Adım Kırmızı’da Doğu ile Batı, Geçmiş ile Günümüz Arasında Diyalog Arayışları

Özlem UZUNDEMİR

Öz


Son yıllarda sayısı gittikçe artan tarih romanının en yeni örneklerinden olan Orhan Pamuk’un son romanı Benim Adım Kırmızı 16. yüzyıl Osmanlı nakkaşlarını konu edinen bir cinayet ve aşk romanı olma özelliklerini de taşımaktadır. Pamuk bu romanında 16. yüzyıl Osmanlı sanatçıları ile 20. yüzyıl Türk okuru arasında bir diyalog kurmayı amaçlar. Yazar aynı zamanda romanın postmodern üstkurmaca yapısıyla Doğu ve Batı arasında bir köprü kurmayı da ister. Bu makalenin amacı, Pamuk’un Benim Adım Kırmızı’da Doğu sanatını Batılı yazım tekniklerini kullanarak sunduğunu incelemektir. Bu amaç doğrultusunda bu yazıda önce nakkaşların Doğu-Batı sanatlarının biçim farklılıklarını ortaya koyan tartışmaları ele alınacak, sonra da romanın yapısı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler


Postmodern Üstkurmaca; Doğu Batı Karşıtlığı; Orhan Pamuk

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr