Strateji Belirleme Sürecinin Kapsamlılığı

Lütfihak ALPKAN

Öz


Bütünleştirici planlama yaklaşımına göre proaktif, rasyonel, normatif ve kapsamlı bir akış içeren stratejik yönetim ana hatları ile misyonun ve amaçların belirlenmesi, çevre analizleri yapılarak stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve kontrolünden oluşmaktadır. Strateji belirleme sürecinin ise önemli bir niteliği çevredeki fırsat ve tehlikeler ile işletmenin güçlü ve zayıf yanlarının detaylı bir şekilde incelenmesi ve isabetli stratejik kararlar alabilmek için bu incelemelerde elde edilen verilerin en iyi bir şekilde değerlendirilmesi anlamında kullanılan kapsamlılıktır. Daha çok zaman ve kaynak ayrılması, daha çok bilgi toplanması ve son kararı vermeden önce stratejist olarak görev yapan yöneticiler arasında daha çok fikir tartışması yapılması kapsamlı bir strateji belirleme sürecinin özelliklerindendir.

Anahtar Kelimeler


Strateji; Kapsamlılık; Swot Analizi; Çatışma

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr