İşletmelerde Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması

Erol EREN, Selim AREN, Lütfihak ALPKAN

Öz


Türkiye'nin 100 Büyük İşletmesinde uygulanan Stratejik Yönetim Faaliyetleri incelenerek, Türkiye'de işletmecilerin stratejik yönetim ve planlama yaklaşımını nasıl anladıkları ve ne ölçüde benimseyip uyguladıkları hakkında bilgi sahibi olmak hedeflenmiştir. Bu amaçla, anket ve mülakat teknikleri kullanılarak 100 büyük işletmemizin üst düzey yöneticileri ile görüşülmüş ve yarıdan fazlasından bilgi toplanabilmiştir.
Türkiye'deki Stratejik Yönetim Faaliyetleri ile ilgili şu konularda bilgi toplanmıştır; anketimize cevap veren 54 firmada genel sermaye büyüklükleri, çalışan sayıları, kısa ve uzun vadeli plan süreleri ve saptanan stratejik amaç türleri, planlamada başvurulan yazılı ve sözlü bilgi kaynakları, strateji türleri ve planlama teknikleri öğrenilmiştir. Ayrıca işletmelerin yakın ve uzak çevrelerinde kendilerine imkan sağladığı ve tehlike oluşturduğu addedilen etmenler ve işletmelerin zayıf ve güçlü gördükleri yanları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Stratejik Amaçlar; Plan Süreleri; Planlama Teknikleri; Swot Analizi

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr