Yabancı Dil Öğretimi'nde Öğrenci - Merkezli Yaklaşımın Bağımsız Öğrenmenin Gelişimindeki Rolü : Model Bir Ders Tasarımı

Çiğdem Kucuroğlu TİRKEŞ

Öz


Bu çalışmanın amacı "Öğrenci-merkezli" bir yabancı dil eğitim programının, öğrencilerin okuma ve yazma gibi temel birtakım dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olmasının yanısıra, öğrenme sorumluluğu alma ve bağımsız çalışma yetilerinin arttırılması üzerinde de olumlu etkileri olabileceğine dikkat çekmektir.
Bu fikir Doğuş Üniversitesi’nde birinci sınıf öğrencilerine verilen İngilizce -2 dersi örneği üzerinde anlatılmaktadır. Bu derste öğrencilere akademik standartlara uygun bir proje çalışmasını tamamlayabilmek için seçtikleri konu üzerinde araştırma yapmak, bilgi toplamak, not tutmak, özetlemek ve analiz edilen bilgilerden bir sentez oluşturmak gibi bir takım öğrenme deneyimleri kazandırılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın oldukça önemli bir kısmı ders dışı zamanlarda, öğrencinin kendisi tarafından yürütülmektedir.
Bu dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin İngilizce ve akademik standartlara uygun araştırma yapma becerilerinin yanısıra, üniversite öğrencisi olmanın temel özelliklerinden olan öğrenme sorumluluğunu alma ve bağımsız çalışma yetilerini de geliştirdiği fikri benimsenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Öğrenci Merkezlilik ; Bağımsız Çalışma ; Bireysel Öğrenme ; Öğrenme Sorumluluğu Alma

Tam Metin:

PDF (English)


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr