Ulusal Repertuar İçinde Çeviri Yazının Yeri ve Önemi

Fügen TOKSÖZ

Öz


Bu yazının amacı ulusal repertuarı ve onu oluşturan ulusal yazın, çeviri yazın gibi öğelerin aralarındaki karşılıklı ilişkileri açıklamak ve küreselleşme sürecinde oynadıkları rolü vurgulamaktır. Bu amaca ulaşmak için, her bir öğe ayrı ayrı tanımlanmış ve aralarındaki ilişki Türk yazınından verilen örneklerle desteklenmiştir.Son olarak, bu öğelerin küreselleşmeye katkısı ve küreselleşmenin 2000'li yıllardaki önemi belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Ulusal Repertuar; Polisistem; Ulusal Yazın; Yazın Çevirisi; Küreselleşme

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr