İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Ekonomisinden Kanıtlar

Sabri AZGÜN

Öz


Türkiye Ekonomisinde,24 Ocak 1980’de kabul edilen yapısal değişim ve dönüşüm kararları ile dışa açık büyüme modeli benimsenmiştir. Dışa açık büyüme modelinin benimsenmesi ile birlikte kronik dış ticaret açıkları ile karşılaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Ekonomisi için ikiz açıklar hipotezini 1980-2009 arasındaki dönem için test etmektir. Bu kapsamda, bütçe açıkları ve cari işlemler açıkları arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yönü VAR Granger testi ve regresyon aracılığı ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, bütçe açıklarından cari işlemler açıklarına doğru nedensellik ilişkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler


Budget Deficits; Current Account Deficits; Causality; Bütçe Açıkları; Cari İşlemler Açıkları; Nedensellik

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr