Türkiye’de Dış Ticaret ve Karbondioksit Salınımı Arasındaki İlişkilerin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Testleriyle Analizi

Mustafa Kemal DEĞER, Uğur Korkut PATA

Öz


Dış ticaret, karbondioksit salınımını doğrudan ve dolaylı bir şekilde
etkileyebilmektedir. Doğrudan etkinin karbondioksit salınımını arttırması, dolaylı
etkinin azaltması sebebiyle artan dış ticaretin karbondioksit salınımı üzerindeki etkisi
belirsizdir. Bu çalışma, Türkiye’de dış ticaret ile karbondioksit salınımı arasındaki
ilişkiyi 1971-2011 döneminde simetrik (Toda-Yamamoto (1995)), Hacker-Hatemi
(2006)) ve asimetrik (Hatemi-J (2012)) nedensellik testleri ile incelemektedir.
Nedensellik testleri sonuçlarına göre dış ticaretten karbondioksit salınımına doğru
pozitif tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca karbondioksit
salınımından dış ticarete negatif bir geri besleme etkisinin olduğu belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Karbondioksit Salınımı, Dış Ticaret, Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Testleri, Çevre Kirliliği

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr