Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında İnternet Kullanım Etkinliği: Simar ve Wilson Yaklaşımı

Ferda Esin GÜLEL

Öz


Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı olan İnternet, günümüzde hayatımızın vazgeçilemez bir parçasıdır. Bu çalışmada Avrupa Birliği’ne üye, üyeliğe aday ve adaylığı resmen kabul edilmiş ülkelerin internet kullanımlarının göreli etkinlik skorlarını ölçmeyi amaçlayan doğrusal programlama tabanlı Veri Zarflama Analizi’ne Simar ve Wilson yaklaşımı kullanılarak ülkelerin internet kullanım etkinliği tahminleri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


İnternet; Veri Zarflama Analizi; Bootstrap; Simar ve Wilson

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr