İMKB’de Yabancı İşlemleri ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisi

H. Aydın OKUYAN, Erman ERBAYKAL

Öz


Bu çalışmada, İMKB hisse senedi piyasasında yabancılar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hisse senedi getirileri üzerinde etkili olup olmadığı, tabanın genişlemesi (base broadening) hipotezinden yola çıkılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 1997:01 - 2009:12 tarihleri arasındaki aylık veriler kullanılarak, iki değişken arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen Sınır Testi ve ARDL modelleri yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuçta yabancı işlem hacmi ile hisse senedi getirileri arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki tespit edilmiş ancak bu ilişkinin kısa dönemde anlamlı olmadığı görülmüştür. Bu bulgular İMKB’de tabanın genişlemesi hipotezinin uzun dönemde geçerli olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Anahtar Kelimeler


Tabanın Genişlemesi Hipotezi; Yabancı Yatırımlar; Sınır Testi

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr