İkinci Konutların Turizm Sektörüne Kazandırılması: Muğla İli Datça İlçesi Örneği

Metin KOZAK, Teoman DUMAN

Öz


Türkiye son 20 yılda turizm alanında hızlı bir gelişme kaydetmiş, turist sayısı ve turizm geliri bakımından dünyada ilk on ülke içerisinde yer almayı başarmıştır. Benzer şekilde iç turizmde de büyük bir canlanma görülmüş ve Akdeniz ve Ege sahillerinde çok sayıda ikinci konut inşa edilmiştir. Günümüzde üç milyonu bulan ikinci konutlar, turizmin sezonluk özelliği düşünüldüğünde, yılın önemli bir kısmında atıl durumda olan bir milli servet olarak göze çarpmaktadır. İkinci konutların kullanım sürelerinin arttırılarak turizmde alternatif gelir oluşturma arayışları uzun yıllardır sürmektedir. Bu çalışmanın amacı, ikinci konut sahiplerinin, konutlarının turizme açılması ile ilgili önerilen işletme modellerine yönelik görüş ve önerilerini ortaya koymaktır. Araştırma sonuçları, beş alternatif işletme modelinin ikinci konutların turizm sektörüne kazandırılmasında kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Bu modeller; aracısız pazarlama modeli, ikinci konut işletmeciliğine has işletmecilik modeli, uluslararası işletmecilik modeli, ulusal işletmecilik modeli ve tesis yönetim kurulu modelidir.

Anahtar Kelimeler


İkinci Konutlar; İşletme Modelleri; Turizm İşletmeleri

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr