Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Altında Sosyal Refahtaki Değişim

Bora SÜSLÜ

Öz


Para politikalarının amacı sosyal refahı maksimize etmektir. Bu doğrultuda merkez bankaları fiyatlarda sosyal refahı maksimize etmek amacıyla, fiyat istikrarını sağlamayı hedeflemektedirler. Çağdaş para politikası fiyatlarda istikrarı sağlama görevini enflasyon hedeflemesi ile yürütmektedir. Enflasyon hedeflemesi bir yandan fiyatlarda istikrarı sağlarken bir yandan da reel değişkenlerde dalgalanmaya yol açar. Bu çalışmada da TCMB’nin enflasyon hedeflemesi politikası ile beraber arz ve talep şokları karşısında sosyal refahın maksimize edilip edilmediği araştırılmıştır. Çalışma sonucunda enflasyon hedeflemesi altında sosyal refahın maksimize edildiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Para Politikası; Kayıp Fonksiyonu; VAR

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr