Polis Teşkilatının “İşkolik” Çalışanları

Murat GÜNBEYİ, Tarkan GÜNDOĞDU

Öz


İşkolikler, vaktinin çoğunu iş yerinde veya iş ile ilgili konularda harcayan, iş’e bağımlı kişiler olarak tanımlanmaktadır. Günümüze kadar işkolikliğin hem bireye hem de organizasyona zarar verdiği yönünde yüzlerce akademik çalışma yapılmıştır. İşkoliklik, hiyerarşik yapılanması olan Emniyet Teşkilatı’nda da önemli bir problemdir. İşkolik çalışanlar Türk Polis Teşkilatı’nın verimliliğini düşürdüğü gibi, diğer çalışanların da verimsiz olmasına neden olmaktadırlar. Bu çalışmada işkolikliğin polis teşkilatındaki yansımaları, bunun nedenleri, polis ailelerine, kendilerine ve Emniyet Teşkilatı’na verdiği zararlar ve birtakım çözüm önerileri tartışılmaktadır. Ayrıca, Emniyet Teşkilatı’ndaki işkolikliğin diğer kamu ve özel kurumlardakinden farklı olarak istekdışı oluştuğu ve bunun nedenleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler


İşkoliklik; Polis; Verimlilik; Aile; Performans

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr