Niceliksel Gevşeme Dönemlerinin Emtia, Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarindaki Volatiliteye Etkisi

Yusuf PALA, Sıtkı SÖNMEZER

Öz


2008 küresel krizi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa
Birliği ve Japonya’da merkez bankalarınınuyguladıkları programların para tabanını
önemli ölçüde arttırdığı bilinmektedir. Bu programlar içerisinde Amerika Federal
Merkez Bankasının uyguladığı niceliksel gevşeme programlarının küresel finans
üzerinde oldukça etkin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada üçe ayrılan niceliksel
gevşeme dönemlerinin emtia, döviz piyasaları ile hisse senedi piyasalarındaki
oynaklığa etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda altın/ons ve Brent petrol
fiyatlarından oluşan iki adet emtia, USD/TL kurundan oluşan bir adet döviz kuru,
Bist30 ve S&P500 endeksinden oluşan iki adet hisse senedi endeksi kullanılmıştır.
Çalışmada, analiz edilen varlıklar için uygun Genelleştirilmiş Koşullu Değişen
Varyans modeli belirlenerek niceliksel gevşeme dönemlerindeki oynaklık etkisi
incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Niceliksel Gevşeme, QE, FED, Küresel Kriz, Oynaklık, GARCH

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr