İnternetin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği

Seyfettin ARTAN, Cemalettin KALAYCI

Öz


İnternetin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 OECD ülkesi için analiz edilmiştir. Bu amaçla, ülkelerin host ve internet kullanıcı sayıları internetin bir göstergesi olarak ele alınmıştır. Verilerin analizinde genelleştirilmiş çekim modeli ve panel veri yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; incelenen dönemlerde ülkelerin büyüklüğünü gösteren gayri safi yurtiçi hâsılanın, uluslararası ticaretin önemli bir belirleyicisi olduğu ve ülkeler arasındaki ticareti olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, internetin uluslararası ticaret üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitif olarak bulunmuştur. Şöyle ki, ihracatçı ülkelerin host ve internet kullanıcı sayılarındaki %10’luk bir artış, bu ülkelerin uluslararası ticaretini sırasıyla %1.6 ve %6.8 oranlarında arttırmaktadır. Bu sonuç, uluslararası ticareti artırmak isteyen politika uygulayıcılarına, bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


İnternet; Uluslararası Ticaret; Çekim Modeli; OECD Ülkeleri; Panel Veri Analizi

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr