Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Yenilik Faaliyetlerinin Ölçülmesi

Ayşe ŞAHİN

Öz


Rekabetin her geçen gün daha da arttığı günümüz iş dünyasında işletmeler, kalıcı olabilmek ve sürdürülebilir kârlı bir büyümeyi sağlamak adına önemli yenilik faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Çalışmanın birinci bölümünde, yenilik, buluş ve yaratıcılık kavramları tanımlanmakta, yenilik türleri açıklanmakta ve yenilik faaliyetlerinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin gelişmesindeki önemi vurgulanmaktadır. İkinci bölümde, Mersin’de faaliyet gösteren 260 adet Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmenin yöneticileri ile yenilik faaliyetleri konusunda yapılmış bir saha araştırması yer almaktadır. Anketler yardımıyla toplanan verilerin analizi için Ki-Kare Bağımsızlık Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 96 işletmenin yenilik faaliyetinde bulunduğu ve bu faaliyetlerin öncelikle malzeme tüketiminin azaltılması amacıyla gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Diğer nedenler ise, işçi maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji tasarrufu sağlamak biçiminde sıralanmaktadır. Yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilememesinin en önemli nedenlerinin ise, finans kaynaklarının yetersizliği ve nitelikli personel eksikliği olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Yenilik; Yenilik Türleri; KOBİ’ler ve Yenilik

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr