Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Dışa Açıklığın Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkelerde Panel Veri Analizi

Oktay KIZILKAYA, Emrah SOFUOĞLU, Ahmet AY

Öz


Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında yüksek teknolojili ürün
ihracatı önemli bir faktördür. Bu yüzden yüksek teknolojili ürün ihracatı, özellikle
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerini artırmada büyük önem arz
etmektedir. Yüksek teknolojili ürün ihracatı son dönemlerde ekonomi çevrelerinde
içerdiği yüksek katma değerden dolayı büyümenin belirleyicilerinden biri olarak
kabul edilmektedir. Literatürde yüksek teknolojili ürün ihracatını etkileyen pek çok
faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada 2000-2012 döneminde gelişmekte olan 12 ülkede
doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dışa açıklığın yüksek teknolojili ürün
ihracatını üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Uygulama
sonucunda, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dışa açıklığının yüksek
teknolojili ürün ihracatını pozitif etkilediği görülmüştür. Çalışmada elde edilen
ampirik bulgular çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere yönelik politika önerileri
sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Panel Eşbütünleşme, Panel FMOLS ve DOLS, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dışa Açıklık.

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr