2008 Küresel Ekonomik Krizinin İşletmeler Üzerindeki Etkileri

Lütfiye ÖZDEMİR

Öz


Bu araştırmanın amacı, 2008 küresel ekonomik krizinin işletmeler üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma, Malatya I. ve II. Organize Sanayi Bölgelerinde üretim faaliyetinde bulunan 99 işletme üzerinde yürütülmüştür. Veriler, anket tekniğiyle toplanmıştır. Ölçme aracının güvenilirliliği (Cronbach’s Alpha) 0,75’tir. Araştırmada t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 2008 küresel ekonomik krizinin etkileri; demografik niteliklere, kriz deneyimine, kriz yönetim plânına ve kriz yönetim ekibine göre farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Kriz Yönetimi; Kriz Ekibi; Kriz Plânı; Küresel Ekonomik Kriz

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr