Geçiş Ekonomileri ve Yeni Kurumsal İktisat’ın Yeniden Yükselişi

Esra GÜLER

Öz


Merkezi planlamaya dayalı sosyalist sistemden serbest piyasaya dayalı kapitalist sisteme geçiş her şeyden önce son derece büyük ve bir o kadar da karmaşık kurumsal bir dönüşümü ifade etmektedir. Bu dönüşümü yaşayan ekonomilere ilişkin akademik çalışmaların özellikle sürecin başlangıcında kurumları göz ardı etmesi, hakim neoklasik paradigma içindeki eksikliğin bir sonucudur. Bu eksiklik, 90’lı yılların ortalarından itibaren yeniden yükselen ve kurumları temel değişken olarak analize katan Yeni Kurumsal İktisat (YKİ) akımıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Çalışmada, yapısı itibarıyla çok boyutlu geçiş sürecinin, yine özü itibarıyla disiplinlerarası bir karaktere sahip YKİ ile çok daha tutarlı ve tatmin edici bir alternatif yaklaşıma kavuştuğu ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Geçiş Ekonomileri, Kurumsal İktisat, Yeni Kurumsal İktisat

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr