Türkiye’deki İşletme Programlarında Uluslararası Pazarlama Dersi: Sorunlar ve Öneriler

Mehmet İsmail YAĞCI, Ceren ÖZKAN

Öz


Değişen dünya koşullarında, işletme bölümlerinin öğrencilerini rekabetçi küresel pazarlarda etkili olabilecek şekilde eğitmesi gerekmektedir. Bu nedenle uluslararası pazarlama dersi, işletme müfredatı içinde önemli bir role sahip olmaktadır. Öğrencilere uluslararası anlayışın kazandırıldığı bu dersin Türkiye’deki durumuna dair çok şey bilinmemektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki uluslararası pazarlama dersinin müfredat içerisindeki yeri ve önemi, öğretim üyelerinin tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerileri incelenmektedir. Bu çalışma, Türkçe alanyazında bu konuda yapılmış bir çalışma olmaması nedeniyle keşifsel bir araştırma niteliği taşımaktadır. Uluslararası pazarlama dersi veren 50 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada dersin seçmeli ya da zorunlu olma durumu, ders konularının önem düzeyi, en sık kullanılan öğretim yöntemleri ve ders materyalleri, bölümün derse yaklaşımı ve öğrencilerin dersten elde ettikleri kazanımlar betimlenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Yükseköğretim; İşletme Eğitimi; Uluslararası Pazarlama Dersi; Türkiye; Keşifsel Çalışma

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr