İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Ocak Ayı Etkisi

Murat ÇİNKO

Öz


Menkul kıymet piyasalarındaki dönemselliklerin araştırılması etkin piyasa hipotezi hakkında bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Dönemsellikler hakkında yapılan çalışmalar arasında Ocak ayı etkisi önemli bir yer tutmaktadır. Ocak ayı etkisinin sebepleri hakkında çeşitli açıklamalar bulunmakla birlikte en fazla vergi indirimi hipotezi araştırma konusu yapılmaktadır. Bu hipoteze göre vergi indiriminden yararlanmak isteyen yatırımcılar Aralık ayında hisse senetlerinden oluşan zararlarını vergi indirimi ile karşılamaya çalışmaktadırlar. Ocak ayında ise düşük fiyattaki hisse senetleri alarak kar etmektedirler. Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Ocak ayı etkisinin var olup olmadığı araştırılmaktadır. Çalışma kapsamında Ocak 1989 ile Aralık 2006 tarihleri arasındaki 215 adet aylık getiri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda İMKB'de Ocak ayı etkisi bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler


Ocak Ayı Etkisi; Etkin Piyasa Hipotezi

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr