Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Gelir Düzeyi Kümelerinin Yıllara Göre Değişimi

Nurzen ÜZÜMCÜ

Öz


Bu çalışmada yabancı turistlerin milliyetlerinin gelir düzeyine göre 2007-2012 arasındaki her yıl için kümelemesi yapılmıştır. Burada amaç, “Yüksek”, “Orta” “Düşük” olarak etiketlenen gelir düzeyi kümelerinde yer alan ülkelerin yıllar içerisindeki değişimini gözlemlemektir. Bu çalışmanın, yıllar itibariyle gelir düzey grupları değişkenlik gösteren turistlerin geldiği ülkelerin tespit edilmesi, bu değişikliğinin sebeplerinin araştırılması ve gelir düzeyi grupları için ortak turizm stratejileri geliştirilmesi açısından yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Veri seti TUIK’in web sitesinden elde edilmiştir. Kümeleme için Bulanık C-Ortalamalar kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, aynı ülkelerden gelen yabancı turistlerin gelir düzeylerinin yıllar itibari ile çok değişkenlik göstermediği, ancak genellikle “düşük” gelir gruplu turistlerin geldiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Kümeleme Analizi, Turist Profili, Bulanık C-Ortalamalar Algoritması

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr