İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Doğrudan Etkisi: Bir Kamu Bankası Örneği

Emel KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU, Nihan ERSÖNMEZ

Öz


Bu çalışmanın amacı, kamu bankacılığında uygulanan içsel pazarlama
faaliyetlerinin iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerindeki doğrudan etkisini ölçmektir.
Araştırma kapsamında kamu bankacılığının seçilmesinin nedenleri, içsel pazarlama
faaliyetlerinin kamu sektöründe özel sektöre nazaran pek uygulanmaması ve kamu
bankacılığının diğer kamu kurumlarına nazaran literatürde daha az çalışılmış
olmasıdır. Araştırma, bir kamu bankasında çalışan 200 kişiyle e-posta yoluyla anket
yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Hipotez testleri sonucunda, içsel pazarlamanın iş
tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu tespit
edilmiştir. İçsel pazarlama örgütsel bağlılıktaki değişimin % 43,3’ünü, iş
tatminindeki değişimin % 35,6’sını açıklamaktadır.


Anahtar Kelimeler


İçsel Pazarlama, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, Kamu Sektörü, Kamu Bankası Çalışanları

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr